Μαρμάρινη κεφαλή Αθηνάς

Από την Αθήνα, κοντά στην Πνύκα. 2ος αι. μ.Χ.
ΕΑΜ, Γ 3718

Η υπερφυσικού μεγέθους κεφαλή ήταν ένθετη σε κολοσσικό άγαλμα της Αθηνάς. Η θεά φορεί αττικό κράνος με παραγναθίδες, αδρά δουλεμένο στην πίσω πλευρά. Το άγαλμα ήταν αντίγραφο έργου του Φειδία ή μαθητή του.