Άγαλμα κούρου

Από τη Μερέντα Αττικής. Γύρω στο 540–530 π.Χ.
ΕΑΜ, Γ4890

Ο Κούρος, όπως και η Φρασίκλεια, κοσμούσε τον τάφο μέλους από την ίδια επιφανή οικογένεια των Μεσογείων. Τα δύο γλυπτά είχαν τοποθετήσει οι οικείοι τους σε λάκκο στο αρχαίο νεκροταφείο του Μυρρινούντα, για να τα προφυλάξουν από επικείμενη καταστροφή (από τους Πέρσες εισβολείς ή από πολιτικούς αντιπάλους).