Πινακίδα Γραμμικής Β γραφής

Από το ανάκτορο της Πύλου. Τέλος 13ου αι. π.Χ.
PY Fr1184

Καταγράφεται η παράδοση αρωματικών ελαίων από τον αρωματοποιό Κώκαλο στον συνάδελφό του Ευμήδη. Τα αρωματικά έλαια, τα οποία είχαν καλλωπιστικές, ιατρικές και τελετουργικές χρήσεις ήταν το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της μυκηναϊκής ανακτορικής οικονομίας.