Πήλινοι ψευδόστομοι αμφορείς

Από τους θαλαμωτούς τάφους των Μυκηνών, Ναυπλίου και Πρόσυμνας.
14ος–13ος αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Π 3561,3562, 2251,14809

Από τους πλέον δημοφιλείς τύπους αγγείων,εμφανίζεται καταρχήν στη μινωική Κρήτη και στη συνέχεια εισάγεται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Από το σχήμα του (την ύπαρξη δύο στομίων, το ένα «ψεύτικο»-σφραγισμένο) τεκμαίρεται η χρήση του για τη μεταφορά υγρών, πιθανώς μεγάλης αξίας, όπως αρωματικού ελαίου.