Μαρμάρινος ημίεργος κούρος

Από τη Νάξο. Γύρω στο 540 π.Χ.
ΕΑΜ, Γ 14

Στον ημιτελή κούρο διακρίνονται ίχνη της επεξεργασίας με βελόνι. Αγάλματα από ναξιακό μάρμαρο βρέθηκαν στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ενώ η εξαγωγή του είναι γνωστή έως τη Μεγάλη Ελλάδα. Στη διαμόρφωση και εξέλιξη των βασικών τύπων αγαλμάτων της αρχαϊκής εποχής, όπως ο τύπος του κούρου, συνετέλεσαν η προηγούμενη καλλιτεχνική παράδοση και οι επιδράσεις από την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή.