Ρυτό από αυγό στρουθοκαμήλου

Διακοσμημένο με χρυσό,φαγεντιανή και ξύλο. Από τον Τάφο V του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών. 16ος αι. π.Χ.
EAM, Π828

Αυγά στρουθοκαμήλου, εισηγμένα από την Αίγυπτο, μεταμορφώνονται από τους επιδέξιους Μινωίτες και Μυκηναίους σε πολυτελή τελετουργικά αγγεία για σπονδές.