Χάλκινη φιάλη με επιγραφή στην αραμαϊκή γλώσσα

Από το ιερό της Ολυμπίας. Tέλη 8ου–αρχές 7ου αι. π.X.
ΕΑΜ, Χ 7941

Αποτελεί έργο εργαστηρίου της Ανατολής. Οι θαλάσσιες επαφές και η ανάπτυξη του εμπορίου συνετέλεσαν στην ευρεία διάδοση τέτοιου τύπου αγγείων στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου και στον ελλαδικό χώρο.