Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος

Από τη Χαλανδριανή Σύρου. 2800–2300 π.Χ.
ΕΑΜ, Π4974

Από τις πρώιμες παραστάσεις της έννοιας «του ταξιδιού». Οι σπείρες πιθανώς αναπαριστούν τη γεμάτη κύματα, κινδύνους αλλά και προκλήσεις θάλασσα, που διαπλέει ένα πλοιάριο και διασχίζει ένα ψάρι.