Λάγυνοι διαφόρων προελεύσεων

2ος–1ος αι. π.Χ.
EAM, A 2354, Α 2397, Α 2176, Α 2170

Λάγυνοι με διακόσμηση στεφανιών, φύλλων κισσού, καρποφόρων κλάδων και μουσικών οργάνων. Η τεφρή φέρει επίθετη ανάγλυφη διακόσμηση διονυσιακού θιάσου. Διαδεδομένα σε όλη την ανατολική Μεσόγειο, τα αγγεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα στα συμπόσια και τις νεκρώσιμες τελετές.