Μαρμάρινο κυκλαδικό ειδώλιο

Άγνωστης προέλευσης. 2800–2300 π.Χ.
ΕΑΜ, Π20934

Ειδώλιο μεγάλων διαστάσεων τύπου Σπεδού με ευρεία διάδοση στο Αιγαίο. Διατηρούνται ίχνη χρώματος στα μαλλιά και τα μάτια. Η χρήση των κυκλαδικών ειδωλίων παραμένει ασαφής. Ενδεχομένως τα γυναικεία παριστάνουν κάποια θεότητα που σχετίζεται με τη γονιμότητα.