Νεολιθικά εργαλεία από οψιανό της Μήλου

6η–5η χιλιετία π.Χ.
EAM, Π18311-18404

Το μαύρο ηφαιστειακό αυτό «γυαλί» από τη Μήλο ήταν περιζήτητο λόγω της ανθεκτικότητάς του από την παλαιολιθική εποχή. Πυρήνες, φολίδες και λεπίδες εξιστορούν την επιτόπια κατεργασία του πετρώματος ώστε να διακινούνται κομμάτια έτοιμα για κατασκευή εργαλείων σε όλο το Αιγαίο.