Αγαλμάτιο Ποσειδώνα

Από τους Αμπελόκηπους της Αθήνας. 2ος αι. μ.X.
ΕΑΜ, Χ 16772

Ο θεός της θάλασσας θα έφερε στο αριστερό χέρι την τρίαινα με την οποία είτε γαλήνευε το φουρτουνιασμένο πέλαγος είτε σήκωνε άγρια κύματα, ορίζοντας την τύχη ταξιδευτών και πλεούμενων. Αποτελεί μικρογραφική απόδοση χάλκινου αγάλματος του 4ου αι. π.X., έργο του Λύσιππου.