Χάλκινο άγαλμα Ποσειδώνα

Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λιβαδόστρας Βοιωτίας (αρχαία Κρεύσις, επίνειο των Πλαταιών). Γύρω στο 480 π.Χ.
ΕΑΜ, Χ11761

Ανάθημα στον Ποσειδώνα, όπως μαρτυρεί η επιγραφή στη βάση: ΤΟ ΠΟΤΕΙΔΑΟΝΟΣ ΗΙΑΡΟΣ. Ο θεός, ως κυρίαρχος των θαλασσών, λατρευόταν σε παράλιους τόπους. Στο αριστερό χέρι κρατούσε τρίαινα και στο δεξί πιθανώς δελφίνι.