Πιθάρι με σχοινωτή διακόσμηση

Πιθανώς από την Κνωσό. 17ος αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Π 6435Α

Αποθηκευτικό πιθάρι με σύμβολα της Γραμμικής Α γραφής, που πιθανώς να δηλώνουν, όπως αργότερα και τα σύμβολα της Γραμμικής Β, τον ιδιοκτήτη ή την ποσότητα προϊόντων ή να σχετίζονται με τη διοικητική διαχείριση των αποθηκών των ανακτορικών κέντρων.