Μαρμάρινο θεατρικό προσωπείο

Από τον Κεραμεικό, κοντά στο Δίπυλο. 2ος αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Γ 3373

Κωμικό προσωπείο ανδρικής μορφής με τα τυπικά χαρακτηριστικά του ηγεμόνος θεράποντος της Νέας Κωμωδίας. Ο τόπος εύρεσής του υποδηλώνει τον συσχετισμό του με κάποιο ταφικό μνημείο ή, το πιθανότερο, με το Βουλευτήριο των Διονυσιακών Τεχνιτών, που βρισκόταν κοντά στο Δίπυλο.