Ανάγλυφο με παράσταση οπλιτοδρόμου

Από την περιοχή του Θησείου. 520–510 π.Χ.
ΕΑΜ, Γ 1959

Γυμνός νέος με αττικό κράνος παριστάνεται κινούμενος προς τα δεξιά στο συμβατικό σχήμα του δρομέα. Πρόκειται πιθανώς για επιτύμβιο ανάγλυφο οπλίτη. Κατά μία άλλη άποψη πρόκειται για χορευτή του πολεμικού χορού πυρρίχιου.