Μελανόμορφος αμφορέας

Από την Αττική. 530–525 π.Χ.
ΕΑΜ, Π 15111

Η ομάδα των τεσσάρων ανδρών έχει ταυτιστεί με τους «κορυνηφόρους» (ροπαλοφόρους), τη σωματοφυλακή του Πεισιστράτου που τον προστάτευε από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Με τη συνδρομή τους το 538 π.Χ., ο τύραννος των Αθηνών ανέκτησε την εξουσία και τη διατήρησε μέχρι τον θάνατό του (527 π.Χ.).