Θραύσμα από στήλη ψηφίσματος

Από την Ακρόπολη της Αθήνας. 415 π.Χ.
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΜ 6591β

Σώζει την απόφαση της εκκλησίας του δήμου να σταλούν στη Σικελία εξήντα πλοία (hεχσέκοντα ναῦς), προκειμένου να ανταποκριθούν στο αίτημα της Έγεστας για βοήθεια στη διαμάχη της με τον Σελινούντα. Το αίτημα στάθηκε η αφορμή για τη Σικελική Εκστρατεία, φιλόδοξο σχέδιο των Αθηναίων για την απόκτηση του ελέγχου της Σικελίας.