Μελανόμορφος καλυκωτός κρατήρας

Από τα Φάρσαλα. 510–500 π.Χ.
ΕΑΜ, Α 26746

Δύο οπλιτικές φάλαγγες συγκρούονται για την αναίρεση από το πεδίο της μάχης ενός νεκρού πολεμιστή. Παράσταση ίσως εμπνευσμένη από τη σφοδρή ομηρική μάχη, όπου οι Αχαιοί καταφέρνουν τελικά να αποσπάσουν το σώμα του Πατρόκλου από τους Τρώες.