Χάνδρες και αντικείμενα από ήλεκτρο (πιθανώς τμήματα περιδεραίων)

Από τον Κακόβατο και τον Εγκλιανό, ΝΔ Πελοπόννησος. 16ος αι. π.Χ.
EAM, Π5688, Π 7936

Το ήλεκτρο ή κεχριμπάρι είναι απολιθωμένη ρητίνη δένδρου. «Κοιτάσματά» του εντοπίζονται στις ακτές της Βαλτικής, από όπου μεταφερόταν στον αιγαιακό χώρο, πιθανώς μέσω της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.