Εμβληματικά χρυσά κτερίσματα

Από τον τάφο IV του Κύκλου Α των Μυκηνών. Β΄ μισό 16ου αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Π 259, 308, 309, 252, 294

Ο νεαρός «πρίγκιπας» του τάφου IV θάφτηκε με την προσωπίδα, το σκήπτρο και το έλασμα του θώρακα, καθώς και με επτά ξίφη, τέσσερις μάχαιρες και δύο εγχειρίδια που υποδήλωναν την υπεροπλία του στη ζωή.