Μαρμάρινη κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου

Από τον Κεραμεικό. Γύρω στο 300 π.Χ.
EAM, Γ 366

Ο Αλέξανδρος φορά λεοντή, κοινό στοιχείο της εικονογραφίας των Μακεδόνων βασιλέων, που θυμίζει την ηρωική τους καταγωγή από τον Ηρακλή, τον μυθικό πρόγονο της δυναστείας των Μακεδόνων.