Ημίεργη προτομή του Σωκράτη

Άγνωστης προέλευσης. Ρωμαϊκών χρόνων.
EAM, Γ4897

Η απόδοση των χαρακτηριστικών της προτομής εκφράζει το ήθος του μεγάλου Αθηναίου φιλοσόφου, που έστρεψε τον φιλοσοφικό στοχασμό στη μελέτη της πραγματικής ουσίας του ανθρώπου, της ψυχής και της αρετής του.