Μαρμάρινα αγαλμάτια Τριτωνίδων

Από τη Λυκόσουρα Αρκαδίας. Αρχές 2ου αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Γ 2171, Γ 2174

Οι Τριτωνίδες, μυθικά τέρατα με γυναικείο άνω κορμό και φολιδωτό κάτω μέρος, που απολήγει σε διπλή ουρά ψαριού, ενσαρκώνουν τους αγαθούς θαλάσσιους δαίμονες που κατευνάζουν τις τρικυμίες και προστατεύουν τους ναυτικούς. Τα αγαλμάτια αποτελούσαν μέρος της διακόσμησης του θρόνου, στον οποίον κάθονταν οι Μεγάλες Θεές (Δήμητρα και Δέσποινα) του ομώνυμου λατρευτικού συντάγματος στον ναό της Λυκόσουρας, έργο του Μεσσήνιου γλύπτη Δαμοφώντα.