Χάλκινο ειδώλιο «Διός Κεραυνείου»

Από την Αμβρακία. 490–480 π.Χ.
ΕΑΜ, Χ 14984

Άποψη του έργου στην προθήκη με ψηφιακή προβολή.