Χάλκινο ειδώλιο «Διός Κεραυνείου»

Από την Αμβρακία. 490–480 π.Χ.
ΕΑΜ, Χ 14984

Προσάρτημα αγγείου, αναθήματος πιθανώς σε ιερό του Δία. Ο Δίας Κεραύνειος, ως κύριος των καιρικών φαινομένων, απεικονίζεται στην τέχνη με τα σύμβολά του, τον κεραυνό, τη βροντή και την αστραπή, με τα οποία νικά τους εχθρούς του, δηλώνει την παρουσία του και επιβάλλει τη θέλησή του.