Ψηφιακή παρουσίαση πήλινων πινακίδων Γραμμικής Β γραφής από το ανάκτορο της Πύλου

EAM, PY Ae 72, PY Fn 79

Πινακίδες με λογιστικά δεδομένα (τέλος 13ου αι. π.Χ.). Τα δακτυλικά και παλαμιαία αποτυπώματα που διακρίνονται στην επιφάνειά τους ανήκουν στους γραφείς των μυκηναϊκών ανακτόρων, στους οποίους οφείλουμε τις αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ελληνικής γλώσσας.