Άγαλμα διαδούμενου νέου

Από την «Οικία του Διαδούμενου» στη Δήλο.
Γύρω στο 100 π.Χ.
ΕΑΜ, Γ 1826

Ο νεαρός αθλητής δένει στην κεφαλή του την ταινία της νίκης, η οποία τον έχει εξυψώσει στη σφαίρα των θεών, όπως δείχνουν τα απολλώνεια χαρακτηριστικά του προσώπου του. Οι απλωμένοι βραχίονες και η επιχρύσωση που έφερε κάποτε το άγαλμα επιτείνουν την ανάταση του έργου. Μαρμάρινο αντίγραφο του ομώνυμου φημισμένου χάλκινου αγάλματος, που κατασκεύασε γύρω στο 420 π.X. ο γλύπτης Πολύκλειτος, ενσαρκώνοντας το αθλητικό ιδεώδες.