Μελανόμορφη κύλικα

Άγνωστης προέλευσης. 490–480 π.Χ.
ΕΑΜ, Α 651

Ένας άνδρας και μια γυναίκα αγκαλιασμένοι και τυλιγμένοι με το ίδιο ιμάτιο αφήνουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους, ενώ τα βλέμματά τους ανταμώνουν τρυφερά.