Εικονιστική κεφαλή Πλάτωνα

Από την Αθήνα. Pωμαϊκό αντίγραφο πρωτοτύπου έργου του 360 π.X. περίπου.
ΕΑΜ, Γ3735

Ο μεγάλος φιλόσοφος οδήγησε στο απόγειό της την αθηναϊκή φιλοσοφία και επιδόθηκε στη συγγραφή και τη διδασκαλία στην ιδρυμένη από τον ίδιο Aκαδημία.