Θραύσμα ερυθρόμορφης κύλικας

Από τις ανασκαφές των επιχώσεων του Βράχου της Ακρόπολης. Τέλος 6ου αι. π.Χ.
ΕΑΜ, ΑΚΡ.189

Στεφανωμένος νέος σκύβει στα χείλη μίας γυναίκας, έτοιμος να τη φιλήσει, κοιτώντας την τρυφερά στα μάτια. Εκείνη αγκαλιάζει το κεφάλι του και χαϊδεύει με τα ακροδάχτυλά της τα μαλλιά του.